Odstąpienie od pożyczki online

Umowa pożyczki zawierana na odległość, w sytuacji gdy pożyczkodawcą nie jest bank, ma jedną istotną cechę, można ją rozwiązać w ciągu 14 dni, nie ponosząc żadnych negatywnych konsekwencji, wystarczy tylko zwrócić pożyczoną kwotę, powiększoną o stosunkowo niskie odsetki ustawowe. Czas na oddanie owej kwoty wynosi 30 dni, i liczy się on od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki.

Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że okres 14 dni obowiązuje w sytuacji, gdy klient zostanie o nim poinformowany. Gdy pożyczkobiorca nie otrzyma na piśmie takiej informacji, wówczas ma on aż trzy miesiące na odstąpienie.

Zazwyczaj każda umowa z poważną firmą pożyczkową zawiera informacje na tema odstąpienia, wzór takiego odstąpienia oraz całą procedurę przeprowadzenia tej czynności.

big
 

Fragment umowy firmy ASA, z punktami dotyczącymi odstąpienia. Źródło – www.asakredyt.pl

Oceń

Dodaj komentarz