BIG-i z nowymi uprawnieniami

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowe przepisy, które mają wzmocnić Biura Informacji Gospodarczej.
Obecnie na rynku funkcjonują cztery instytucje tego typu:

– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
– Rejestr Dłużników ERIF
– Krajowy Rejestr Długów
– BIG InfoMonitor

Wg projektu ministerstwa, do powyższych baz będą mogły dopisywać swoich dłużników również instytucje państwowe, jak urzędy skarbowe, gmin, ZUS czy KRUS. Oprócz tego BIG-i otrzymają dostęp do baz KRS, CEIDG czy REGON oraz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.
Ministerstwo planuje też ujednolicić stawki za raport do 30 zł, oraz wprowadzić mechanizm wymiany danych miedzy BIG-ami.
Zmiany mają chronić też dłużników i domniemanych dłużników, gdyż otrzymają oni możliwość ustosunkowania, w ciągu 21 dni, do planowanego wpisu a bezpodstawne zgłaszanie długów będzie zagrożone karą 30 tys. zł.

Obecnie zmiany są na etapie konsultacji.

big

Oceń

Dodaj komentarz